Update PAS-melding

Alle houders van een PAS-melding hebben tot het najaar van 2020 de kans gehad om aan te geven of ze deze legaal willen houden. Degene die de PAS-melding legaal willen houden hebben begin november een brief gekregen met het verzoek aanvullende informatie aan te leveren om te kunnen beoordelen of de vergunning verleend kan worden. Dit is een behoorlijke waslijst met noodzakelijke gegevens, waaronder:

  • Plattegrondtekening waarop alle stikstofbronnen zijn aangegeven
  • Een overzicht en onderbouwing van de AERIUS-berekening
  • Eventueel effect op Natura 2000-gebieden
  • Natuurvergunning en omgevingsvergunning met plattegronden

 

Daarnaast moet je aantonen dat je al met je project (bedrijf) bent begonnen of deze hebt afgerond door gegevens aan te leveren waaruit dit blijkt, zoals een bedrijfsregister, uitdraai uit het I&R-systeem of een stallijst over een bepaalde periode, financiële boekhouding, bouwvergunning, foto’s en meer.

Nieuwe AERIUS-berekening

Dit betekent onder andere dat er nieuwe AERIUS-berekeningen gemaakt moeten worden, omdat het systeem in het najaar is aangepast waardoor de oude berekeningen niet meer bruikbaar zijn. De deadline voor de aanlevering van deze gegevens stond op 31 januari, maar is al verlengd naar 30 april 2021. Voor iedereen betekent dit een hele hoop werk waar specialistische kennis voor ingeschakeld moet worden en er dus ook weer kosten mee gemoeid zijn. Super vervelend, maar gelukkig kunnen wij daarbij helpen.

 

Wil je hulp bij het proces van je PAS-melding? Stuur een mailtje naar feije@mountadvies.nl.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu