Verplicht PAS-melding opnieuw aanmelden - Mount advies

De stikstofcrisis raakt iedereen, zo ook de paardensector. Heb jij in het verleden een PAS-melding (Programmatisch Aanpak Stikstof) ingediend in het kader van de stikstofregeling voor jouw bedrijf? Of heb je dat laten doen? Dan is het belangrijk dat je voor 14 augustus 2020 deze PAS-melding opnieuw aanmeld bij het Ministerie.

Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 zijn PAS-meldingen niet meer geldig. Het ministerie van LNV is nu aan het inventariseren wie er allemaal een PAS-melding heeft ingediend en wil stikstofruimte vrij maken om deze meldingen legaal te houden. Je kan tot 14 augustus aangeven dat je je PAS-melding legaal wilt houden. Ook voor de groep die een stikstofuitstoot hadden lager dan 0,05 mol/ha/jr. en die dus geen PAS-melding hebben ingediend wordt gezocht naar een oplossing. Dit heeft echter wel tijd nodig.


Belangrijk om te weten bij deze aanmelding:


- Het gaat alleen om officieel ingediende PAS-meldingen van voor 29 mei 2019
- Je hebt voor de aanmelding een kenmerk nodig van de het rapport Aerius Register
- Heb je alleen een rapport Aerius Calculator dan is dat niet voldoende
- De aanmelding moet voor 14 aug. 2020 ingediend zijn


Wil je meer informatie, heb je vragen of hulp nodig mail dan gerust naar: feije@mountadvies.nl of bel naar 0622475388

image

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu