Heb ik een vergunning nodig voor mijn buitenbak?

Je hebt je droomhuis gevonden met een mooi stuk grond voor je paarden, maar je wilt natuurlijk ook thuis kunnen trainen in een fijne buitenbak. Mag je zo maar een buitenbak aanleggen? Wat komt er zo al bij kijken? In onderstaande blog geeft Feije van Eijndhoven aan welke mogelijkheden er zijn en wat je moet doen om lekker aan huis te kunnen rijden in je eigen buitenbak.

 

De eerste vraag die altijd gesteld wordt is: heb ik een vergunning nodig? In veel gevallen is er inderdaad een vergunning nodig. Dat komt omdat in de meeste situaties de buitenbak deels of geheel buiten de woonbestemming of het bouwblok valt, omdat deze niet groot genoeg is. Helaas zien we in de praktijk dat de bouwblokken en woonbestemmingen zo klein zijn ingetekend dat er bijna nooit een 20 x 40 meter bak in past, laat staan een 20 x 60 baan. Ligt de bak geheel of gedeeltelijk buiten je bouwblok of woonbestemming dan ontkom je er dus niet aan om een vergunning aan te moeten vragen. De vuistregel is namelijk dat binnen het bouwblok of de gehele woonbestemming de aanleg van een buitenbak vergunningsvrij gelegd mag worden. Dus past de bak wel in je bouwvlak of woonbestemming, leg hem dan vooral daar neer! Dat scheelt een hele hoop papier- en regelwerk.

image

Afwijkingsmogelijkheid

Welke vergunning (of vergunningen) je nodig hebt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. Dit vind je terug in het geldende bestemmingsplan. In de meeste gevallen heeft de gemeente voor de aanleg van een hobbymatige paardenbak een afwijkingsmogelijkheid opgenomen met specifieke regels voor paardenbakken en soms ook voor, stapmolens en/of longeercirkels. Van deze afwijking kan je alleen gebruik maken door het aanvragen van een vergunning hiervoor. De regels voor het verkrijgen van deze vergunning stellen echter wel randvoorwaarden zoals:
·       Op welke afstand de paardenbak mag liggen ten opzichte van je eigen woning en woningen van de buren. Voor woningen van de buren is het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Er zijn gemeenten die een vaste afstand van 50 meter hanteren.
·       Specifieke eisen voor het oppervlak. Helaas zien we in de praktijk dat er nog heel vaak ‘slechts’ een oppervlakte van 20x 40 wordt toegestaan. Een buitenbak van 20 x 60 is dus niet altijd zomaar mogelijk.
·       De maximale hoogte van de omheining en soms ook de materialen/kleuren hiervan.
·       De mogelijkheid voor het plaatsen van verlichting. Niet elke gemeente staat het plaatsen toe. Doen ze dit wel dan is er vaak een maximale hoeveelheid lichtmasten opgenomen inclusief de maximale hoogte van de lichtmasten. In sommige bestemmingsplannen zien we zelfs een regel over tijdstippen waarop de verlichting gebruikt mag worden.
·       Gemeente kunnen vragen om een tekening op schaal als onderdeel van de vergunningsaanvraag.
·       In veel gevallen is het bij de vergunningaanvraag verplicht om een landschappelijk inpassingsplan op te stellen, zodat de bak ingepast wordt in het landschap.


 
Omheining vergunningsvrij

Belangrijk om te vermelden is dat ondanks de regels van de gemeente wat de omheining betreft, het plaatsen van omheining in heel veel gevallen vergunningsvrij kan. Hiervoor gelden namelijk de landelijke regels uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). Is je hekwerk niet hoger dan één meter dan is deze altijd vergunningsvrij. Voor de meeste paardenhouders is dit natuurlijk niet hoog genoeg. Er zijn gelukkig mogelijkheden om de omheining tot 2 meter hoog vergunningsvrij te realiseren, wanneer je voldoet aan de volgende regels:
·       De omheining wordt geplaatst op een erf of perceel waar al een gebouw op staat waarmee het een functionele relatie heeft.
·       Het hekwerk achter de voorgevelrooilijn wordt gerealiseerd.
·       De omheining op meer dan 1 meter afstand van openbaar toegankelijk gebied wordt opgericht, tenzij er geen welstandeisen vanuit gemeentelijk beleid van toepassing zijn.
Meer weten over vergunningsvrije mogelijkheden? Lees dan ook deze blog over vergunningsvrij bouwen.

image

Regels bodem aanleggen

Een rijbaan is echter niet het plaatsen van een hekwerk en klaar. De gebruikelijke werkzaamheden die vaak voorkomen bij het aanleggen van een bak zijn onder andere het afgraven, ophogen, egaliseren en diepwoelen van de grond. Vanuit de regels uit het aanlegvergunningenstelsel worden hier bepaalde regels aan gesteld over waar, wanneer en hoe je hiermee om moet gaan. Dit om de bodem en het landschap te beschermen tegen inbreuken. Wanneer je een eb- en vloed systeem wilt aanleggen komen hier bovenop nog extra regels, omdat je de grondwaterspiegel aan gaat passen. Hierdoor moet je voor het aanleggen van de drainage in de meeste gevallen een vergunning aanvragen. Hiervoor moet je echter niet bij de gemeente zijn, maar bij het Waterschap. En ook ieder Waterschap heeft weer zijn eigen beleid.


 
Bouwwerk of constructie

Het is gek, maar wanneer je alleen een hek plaatst of enkel een bodem aanlegt kan dit soms zonder vergunningen. Echter op het moment dat je beide wilt, iets wat in de meeste gevallen bij de aanleg van een buitenbak aan de orde is, ziet de gemeente het ineens als een bouwwerk of constructie en ben je vergunningsplichtig. Vooral wanneer je een hekwerk plaats en een betonnen stoeprand aanlegt om het zand binnen de rijbaan te houden is er sprake van een bouwwerk en geldt deze vergunningsplicht.


 
Archeologische waarden

En dan heb je ook nog de regels die gelden voor de archeologie waar je rekening mee moet houden. De archeologische waarden in Nederland zijn goed beschermd en als je in de bodem gaat graven kan het zo maar zijn dat je archeologische resten verstoord of opgraaft. Iedere gemeente is verplicht om beleidsregels vast te stellen hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Ook deze regels zijn opgenomen in en bestemmingsplan. Woon je in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde dan mag je bijvoorbeeld maar 25cm onder maaiveld graven. Ga je dieper graven dan ben je verplicht om archeologisch onderzoek te doen. Het is dus belangrijk om je hierin te verdiepen voordat je gaat beginnen met het graven voor je bak. Zeker als je kiest voor een geprepareerde bodem met een uitgebreide opbouw in lagen.

image

Vergunningsprocedure

Wanneer je een vergunning of meerdere vergunningen nodig hebt dan geldt hiervoor in de meeste gevallen een reguliere termijn van 8 weken. De gemeente moet dus binnen 8 weken de vergunning verlenen. Zij mag deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Daarnaast komt het wel eens voor dat de gemeente om aanvullende informatie vraagt. Dan wordt de termijn tijdelijk stil gelegd tot het moment dat de ontbrekende informatie wordt ingediend.


 
Checklist aanleggen rijbaan

Er gelden dus stiekem een hele hoop regels waar je goed naar moet kijken voordat je begint met het aanleggen van je buitenbak. Daarnaast zijn er voor de locatie en de inrichting van je bak nog een hele hoop zaken waar je rekening mee moet houden. Wil jij een bak aanleggen? Wij hebben een korte checklist voor je gemaakt:
·       Ligt de bak geheel of gedeeltelijk buiten je bouwvlak of woonbestemming? Dan ben je vergunningsplichtig.
·       Leg je een speciale bodem aan én plaats je een hekwerk dan wordt de paardenbak gezien als een bouwwerk.
·       Ga je graven of ophogen dan heb je in veel gevallen een aanlegvergunning nodig.
·       Ga je dieper dan 25cm graven dan bestaat er een kans dat je archeologisch onderzoek moet uitvoeren.
·       Het plaatsen van lichtmasten mag niet altijd en vraagt in de meeste gevallen om een vergunning.
·       Bij het plaatsten van de bak moet je rekening houden met de afstand van de bak tot de buren, in veel gevallen is dit 50 meter.
·       Controleer of het noodzakelijk is of je een landschappelijk inpassingsplan moet maken.
·       Voor drainage of een eb- en vloedsysteem heb je waarschijnlijk ook een vergunning van het Waterschap nodig.
 
Een hele waslijst dus! Maar Mount advies helpt je graag om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke regels voor jouw specifieke situatie gelden. Wil jij een bak aanleggen en komt je er niet uit wat er op jouw locatie wel en niet mag? Neem gerust contact met ons op.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Expert en strategisch adviseur hippische ruimtelijke ordening