Vergunningsvrij bouwen

Wanneer je iets op je erf of in je tuin wilt realiseren is het natuurlijk het mooiste als hier geen vergunning voor nodig is en je dus vergunningsvrij mag bouwen. Maar hoe weet je in welke gevallen dit wel en niet mag? In dit artikel leggen we er alles over uit.

 

Om te bepalen of je vergunningsvrij mag bouwen zijn er landelijke regels opgesteld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In dit besluit staan alle vergunningsvrije situaties; staat jouw situatie er niet in dan moet je in principe een vergunning aanvragen voor je bouwwerk. Al is het altijd slim om vooraf door Mount advies een omgevingsscan uit te laten voeren om erachter te komen wat je mogelijkheden zijn.

image

Vergunningsvrij bouwen buitengebied

Of je in aanmerking komt voor vergunningsvrij bouwen is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid gebouwen die er al op je perceel staan en hoe groot het perceel is. Vaak is mantelzorg ook vergunningsvrij, maar als je al veel bijgebouwen hebt dan moet je dat wel vooraf checken. Wanneer je achtererf in het buitengebied groter is dan 300 m2 dan mag je 90 m2 vergunningsvrij bouwen. Die 90m2 mag worden vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2. Houd er rekening mee dat ook de serre, carport of garage die je bijbouwt kan meetellen in dit aantal vierkante meters. Het is dus niet per se zo dat je de vierkante meters die in het bestemmingsplan staan bij het vergunningsvrij bouwen mag optellen. Dit is per gemeente verschillend en hangt af van het beleid in jouw gemeente.

 

Paardenstal bouwen zonder vergunning

Wanneer je vier à vijf stallen met opslag wilt realiseren is de ruimte om vergunningsvrij te mogen bouwen ideaal, maar als je meer stallen wenst of ook nog een grote garage dan wordt het wel krap. Daarbij is 150 m2 ook echt het maximum en mag je er niet overheen. Het vergunningsvrij bouwen van een paardenstal is voornamelijk interessant voor hobbymatig paardenhouden. Belangrijk is dat de paardenstal op het gebied van het achtererf wordt gebouwd in een bestemming die hobbymatig houden van dieren toestaat. Dit is per gemeente verschillend. Voor bedrijven is vergunningsvrij bouwen mogelijk, maar er moet rekening gehouden worden met de milieuregels omdat je een inrichting bent. Vergunningsvrij bouwen kan, maar je moet dan bijvoorbeeld wel je milieuvergunning aan laten passen.

image

Regels vergunningsvrij bouwen

De vuistregel bij het vergunningsvrij bouwen is dat de goothoogte maximaal 3 meter mag zijn en de nokhoogte 5 meter. Hoe dichter je bij de erfgrens komt hoe lager je gebouwen mogen worden. Dit heeft te maken met het veroorzaken van mogelijke overlast. Er is een formule om uit te rekenen wat deze hoogtes worden op welke afstand van de perceelgrens. Het advies is om daar minstens een meter vanaf te blijven om gedoe met buren te voorkomen. Het kan ook zijn dat de gemeente apart beleid hanteert voor het bouwen in de buurt van of op de perceelsgrens. Tegen vergunningsvrij bouwen kunnen buren in principe geen bezwaar indienen. Omdat er geen vergunningsaanvraag nodig is, is vergunningsvrij bouwen dus altijd welstandsvrij. Elke gemeente heeft wel een welstandbeleid. Alle bouwwerken die wel onder de welstand vallen, worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie die bepaalt of het er mooi genoeg uitziet. Indien je vergunningsvrij mag bouwen dan hoef je niks bij de gemeente in te dienen en mag je binnen de geldende regels bouwen wat je wilt. Het voordeel van vergunningsvrij bouwen is dat je geen bouwtekeningen hoeft te laten maken, geen procedure hoeft te doorlopen en geen legeskosten hoeft te betalen. Dat scheelt je voor het bouwen van een paardenstal al snel een hele hoop geld.

 

Schuilstal bouwen zonder vergunning

Wanneer je een schuilhut aan huis op je bouwblok wilt realiseren binnen de bestemming wonen, dan wordt deze gezien als bijgebouw van je woning. In dat geval is het interessant om te onderzoeken of het mogelijk is om de schuilstal vergunningsvrij te bouwen. Of dit zo is, is afhankelijk van onder meer de gewenste locatie, het oppervlak van je perceel en de hoeveelheid aan bijgebouwen die je al op het perceel hebt staan. Wil je meer weten over het realiseren van een schuilstal? Lees ook eens ons artikel over schuilstallen

image

Rijbaan aanleggen

Vergunningsvrij bouwen geldt alleen bij aanbouw, uitbouw en bijgebouwen. Het gaat daarbij dus alleen om het oprichten van gebouwen. Een omheining of buitenbak valt niet binnen de regels van vergunningsvrij bouwen, in sommige gevallen heb je hier geen vergunning voor nodig. Dit geldt alleen als de bak geheel binnen je bouwvlak valt.  Het is dus verstandig om vooraf goed uit te zoeken of het plaatsen van een bak vergunningsvrij mogelijk is. Meestal is het namelijk wel zo dat wanneer je een omheining om je buitenbak heen zet, je ineens wel een vergunning nodig hebt. Een buitenbak is dus niet per se vergunningsvrij. Lees hiervoor ook ons artikel over het aanleggen van een buitenbak

 

Omheining of hekwerk vergunningsvrij

Het plaatsen van omheining of een hekwerk kan ook vergunningsvrij. Hiervoor gelden landelijke regels. Is je hekwerk niet hoger dan één meter dan is deze altijd vergunningsvrij. Voor de meeste paardenhouders is dit natuurlijk niet hoog genoeg. Er zijn mogelijkheden om tot 2 meter hoog omheiningen vergunningsvrij te realiseren. Er gelden dan de volgende regels:

  • Het hekwerk wordt geplaatst op een erf of perceel waarop al een gebouw staat en waarmee het hekwerk een functionele relatie heeft.
  • Het hekwerk achter de voorgevelrooilijn wordt gerealiseerd.
  • Het hekwerk op meer dan 1 meter afstand van openbaar toegankelijk gebied wordt opgericht, tenzij er geen welstandeisen vanuit gemeentelijk beleid van toepassing zijn.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu