Mag ik zomaar een quarantaine stal neerzetten?

De uitbraak van het rhinopneumonie virus op de internationale wedstrijden is bijna niemand ontgaan. Nu veel paarden van deze concoursen naar huis komen, wil je niks liever dan een aparte quarantaine stal voor deze paarden inrichten. Sommige stallen hebben al aparte stallen die afgezonderd zijn van de rest, maar wat als je dit niet hebt? Mag je dan zomaar noodstallen in een tent of in de vorm van een container neerzetten? In dit artikel legt Feije van Eijndhoven alles uit wat je moet weten over het neerzetten van een quarantaine stal.

image

Tijdelijke stallentent

De makkelijkste en snelste oplossing is om op je locatie een tent met quarantaine stallen te plaatsen. Veel mensen denken dat dit vergunningsvrij mag en kan, maar helaas moet ook hiervoor in veel gevallen een vergunning worden aangevraagd. Een tent wordt namelijk gezien als tijdelijk bouwwerk, waarvoor landelijke regels gelden. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht. Op basis van dit besluit zijn alleen tijdelijke bouwwerken die noodzakelijk zijn voor een bouwplaats of een onderhoudsproject voor het bouwen of aanleggen van een project vergunningsvrij. Voor alle andere bouwwerken geldt een vergunningsplicht.Dus het plaatsen van een tent voor quarantaine doeleinden is in principe vergunningsplichtig. Tenminste als deze stal langer dan 31 dagen blijft staan. Op basis van vaste jurisprudentie mag een tent namelijk 31 dagen zonder vergunning blijven staan. Het maakt in deze 31 dagen niet heel veel uit waar de tent staat. Natuurlijk moet deze wel op een veilige locatie gezet worden zodat verkeer er geen hinder van heeft. Probeer ook overlast naar de buurt te voorkomen.


 
Melding gemeente

Wanneer de tent korter dan 31 dagen op je terrein blijft staan dan hoef je dus geen vergunning aan te vragen. Wel kan het zijn dat je de tent op basis van het Besluit ‘brandveilig gebruik’ moet melden bij de gemeente. De brandweer en omgevingsdienst toetsen dan of de locatie van de tent op een veilige plaats staat zodat er bij een brand in je stal geen overslag kan plaatsvinden op de tent. In principe hoeft deze melding alleen gedaan te worden als er (gelijktijdig) meer dan 10 personen werkzaam zijn in de tent.

image

Containerboxen

Wanneer je een tent niet ziet zitten en je voorkeur eerder uitgaat naar tijdelijke quarantaine boxen in een containerstal of ander tijdelijk bouwwerk dan hoop je natuurlijk dat dit vergunningsvrij geplaatst mag worden. Gelukkig hebben we hiervoor goed nieuws, want op je achtererf (gebied grenzend naast en achter de (bedrijfs)woning) mag je binnen een bepaalde mate vergunningsvrij bouwen. Ervan uitgaande dat op een paardenbedrijf altijd sprake is van een groot perceel mag je 150m2 vergunningsvrij bouwen. De nokhoogte mag hierbij 5 meter bedragen en de goothoogte maximaal 3 meter. Met containerstallen blijf je daar ruim binnen. Wel moet het bouwwerk minstens 2 meter van de erfgrens af staan. Indien het bouwwerk dichter bij de erfgrens staat worden de maximale hoogtes met een speciale formule herberekend. Belangrijk uitgangspunt bij vergunningsvrij bouwen is dat het bouwwerk binnen dezelfde bestemming wordt gebouwd als de bestemming van je bedrijf. Mocht de gemeente komen controleren dan is het belangrijk dat je een berekening kan laten zien waaruit blijkt dat je tijdelijke quarantainestal binnen de oppervlaktes van vergunningsvrij bouwen valt.
 
Let op!
Vergunningsvrij bouwen mag tot maximaal 150m2. Heb je al gebouwen of bouwwerken vergunningsvrij gebouwd bijvoorbeeld een aanbouw aan je woning dan moet je dit oppervlak meetellen. Stel je hebt een aanbouw van 30m2 en een carport van 20m2 vergunningsvrij, dan mag je nog maar 100m2 vergunningsvrij bouwen.


Tijdelijke bouwwerken verwijderen

Dat je na afloop van de rhino-besmetting de tijdelijke bouwwerken weer verwijderd is toegestaan. Daarmee creëer je dus weer ruimte om binnen de regels van vergunningsvrij bouwen een nieuw bouwwerk op te richten.
 
De opties voor quarantaine stal op een rij:
·       Een tentstal. Deze mag 31 dagen blijven staan. Staat de tent langer dan is er een vergunning nodig en stelt de gemeente eisen aan de locatie en mogelijk brandveiligheid.
·       Heb je ruimte binnen de regels van vergunningsvrij bouwen dan kan je deze benutten tot maximaal 150m2 voor het bouwen van een tijdelijke quarantainestal in de vorm van een container of ander tijdelijk bouwwerk.

image

Bedrijf inrichten voor de toekomst

Momenteel heel veel in de discussie over het vaccineren tegen rhino. Daar gaan we het hier niet over hebben. Wel geeft Feije van Eijndhoven graag wat tips mee om jouw paardenbedrijf voor de toekomst beter in te richten om besmettingsgevaar binnen je bedrijf zo klein mogelijk te maken.
 
Belangrijk hiervoor is om te weten dat het rhino virus zich verspreid door de lucht, door het overdragen via de mens of via contact tussen paarden. Wat kun jij doen om jouw stal beter te beschermen tegen een besmettingsuitbraak?
·       Een goede luchtventilatie is essentieel. In het verleden is gebleken dat op stallen waar veel paarden bij elkaar staan en die slecht geventileerd zijn het virus zich razend snel verspreidt.
·       Zorg voor dus verschillende compartimenten die zo van elkaar gescheiden zijn dat de lucht zich niet makkelijk kan verspreiden. Veel stallen hebben grote gangen of loodsen met daarin veel paarden omdat dit makkelijk en effectief is in de dagelijkse verzorging. Hoe meer paarden er in een ruimte bij elkaar staan hoe groter de kans op besmetting. Probeer daarom gangen en loodsen op te delen in verschillende groepen en zorg dat de lucht niet direct van de ene groep naar de ander groep kan.
·       Werk ook vooral met tussensluizen, waarbij je van de ene groep paarden eerst in een gang komt, waar je je eventueel ook kan omkleden, om vervolgens naar de volgende groep te gaan.
·       Heb je uitbreidingsplannen? Probeer dan de stallen te verspreiden op je terrein zodat je verschillende afdelingen creëert. Hierdoor kun je bij een uitbraak heel snel een ziekenboeg inrichten.
·       Houd drachtige merries altijd in een aparte ruimte. Helaas horen we ook veel gevallen over de abortusvorm van rhino. Drachtige merries zijn altijd meer bevattelijk voor ziektes, daarom is het belangrijk, zeker als er veel wisselingen op je stal zijn, om dragende merries apart te houden.
·       Enters en twenters zijn ook bevattelijk voor ziektes; probeer deze ook altijd goed gescheiden te houden.
·       Zorg dat er altijd een kleed- en doucheruimte is op je bedrijf.


Hulp bij jouw quarantaine stal

Heb jij op je stal al een quarantaine stal ingericht of wil je er een inrichten en vraag je je af of dit qua vergunningen wel allemaal goed geregeld is? Mount advies ontzorgt je graag van deze lastige vragen waar jij nu helemaal niet op zit te wachten. Neem gerust contact op en Feije regelt alle noodzakelijke papieren.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu