Update stikstofcrisis voor de paardenhouderij

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat zij de stikstofaanpak wettelijk vast gaat leggen. Minister Schouten heeft een wetvoorstel ingediend met als doel de natuur te herstellen en de uitstoot van stikstof en het doen neerdalen hiervan te laten dalen. Er wordt een miljardenpakket aan maatregelen vrijgemaakt om de stikstofneerslag terug te dringen. Hiermee moet in 2030 minimaal de helft van de natuur in de beschermde Natura-2000 gebieden op een gezond stikstofniveau komen.

Specifiek voor de landbouw betekent dit dat er meer wordt ingezet op kringlooplandbouw waarbij het draait om het zo veel mogelijk terugdringen van de emissie-uitstoot. Dit willen ze doen door te investeren in duurzamere stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er wordt een ‘omschakelfonds’ van 175 miljoen euro opengesteld om boeren hierbij te helpen. Ook voor de stoppende boer wordt geld vrij gemaakt.

Het kabinet heeft wederom duidelijk gemaakt dat voor alle PAS-melders (bedrijven die voor de stikstofcrisis een pasmelding ingediend hebben) een oplossing gaat komen. Het Kabinet wil samen met de landbouwsector onderzoeken hoe ze dit versneld in werking kunnen zetten.  Alle PAS-melders hadden tot 14 augustus 2020 de tijd om aan te geven of zij hun PAS-melding legaal wilden houden. Deze termijn is nog verlengd tot 1 oktober 2020.

 

image

Heb je als paardenhouder een PAS-melding ingediend voor mei 2019 dan gaat de overheid dus zoeken naar een oplossing en is het voor nu wachten. Er is ook een grote groep paardenhouders die voor mei 2019 een Aerius-berekening hebben gemaakt en waaruit bleek dat het indienen van een PAS-melding niet nodig was. Over deze groep wordt nu niet gecommuniceerd. In juli van dit jaar heeft het ministerie in een webinar aangegeven dat ook voor deze groep een oplossing gaat komen.

Heb je specifieke vragen over jouw bedrijf in relatie tot de stikstofcrisis? Ben je benieuwd of jij een vergunning nodig hebt in het kader van de Wet natuurbescherming? Neem dan gerust contact op. 

 

image

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu