Ruimte voor Ruimte

Een woonhuis bouwen op een mooie landelijke locatie in het buitengebied, dat wil iedereen toch? Helaas is dit niet zomaar mogelijk en kan dit alleen met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling. Bij Mount advies kunnen we het gehele traject begeleiden.

image

Bouwen in het buitengebied

De Ruimte voor Ruimte regeling is in het leven geroepen om o.a. het mestoverschot terug te brengen en het saneren van intensieve veehouderij te bemoedigen. Wanneer onder voorwaarde een intensieve veehouderij stopt, wordt gesloopt, de dierrechten worden doorgehaald en de milieuvergunning wordt ingetrokken, mag hiervoor een Ruimte voor Ruimte woning terug worden gebouwd. Dit kan op de eerste plaats door de woning(en) op de slooplocatie zelf te realiseren en op de tweede plaats met een bouwtitel op een andere locatie. Heb je zelf geen bedrijf wat stopt, maar wil je wel een woning in het buitengebied bouwen? Dan is het dus mogelijk om een bouwtitel te kopen.

image

Regels Ruimte voor Ruimte

De regels voor het toepassen van Ruimte voor Ruimte zijn opgesteld door de provincie, waarbij gemeenten vrij zijn om nog extra regels te stellen. We zien daar soms hele grote verschillen. Belangrijk om te weten is dat je niet zo maar overal in het buitengebied een woning mag bouwen. In de regels van Ruimte voor Ruimte is opgenomen dat alleen binnen bebouwingsconcentraties, bebouwingslinten en/of een kernrandzone gebouwd mag worden. Het is aan de gemeente om deze gebieden aan te wijzen.

image

Bestemmingsplanwijziging

Voor het bouwen van een Ruimte voor Ruimte woning is eigenlijk altijd een bestemmingsplanwijziging nodig tenzij je een kant-en-klare Ruimte voor Ruimte kavel koopt waarvan de bestemmingsplanprocedure al doorlopen is. Bij Mount advies kunnen we het gehele traject begeleiden. Van het uitzoeken van een geschikt perceel tot het aanvragen van de bouwvergunningen. De eerste stap is het maken van een omgevingsscan, hierin onderzoeken we de haalbaarheid en beoordelen we het beleid van provincie en het specifieke beleid van de gemeente.

image