Voormalig Agrarisch Bedrijf (VAB)

Steeds meer agrarische bedrijven in het buitengebied komen leeg te staan. In vaktaal noemen we dit VAB-locaties. Ben je eigenaar van zo een VAB-locatie of heb je een locatie op het oog om aan te kopen? Wij zijn gespecialiseerd in het zoeken naar de beste nieuwe invullingen van deze locaties. Samen gaan we aan de slag om te kijken wat je wensen zijn en of we deze met de bestaande regels kunnen realiseren.

Lees ervaringen van anderen
image

Nieuwe functie geven

Afhankelijk van de ligging en de huidige bestemming van een VAB-locatie zijn er vele mogelijkheden, waar de gemeente vaak wel randvoorwaarden aan stelt. Iedere locatie biedt andere kansen en mogelijkheden. In dit proces gaan we deze eerst onderzoeken door het maken van een omgevingsscan. Aan de hand van deze uitkomst bespreken we wat het stappenplan wordt dat ons brengt tot de realisatie van de plannen. Vaak is het nodig om een ruimtelijke procedure te doorlopen, maar dat hoeft niet altijd.

image

Voorbeelden functiewijzigingen VAB

Enkele voorbeelden van functiewijzigingen op VAB -locaties die wij al gerealiseerd hebben of in uitvoering zijn:

  • Varkenshouderij naar een paardenopfokbedrijf
  • Stierenhouderij naar een grondverzetbedrijf
  • Boomkwekerij naar een paardenpensionstal
image