Wet natuurbescherming

Als een bedrijfsactiviteit stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, moet je als eigenaar van het bedrijf uitzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is op grond van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Of je deze vergunning nodig hebt is geheel afhankelijk van je locatie, je type bedrijf, het aantal dieren op het bedrijf, de afstand tot een Natura-2000 gebied en de wijze waarop je je dieren houdt. Deze vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moet je niet verwarren met de milieuvergunning. Dit zijn twee aparte vergunningen.

Lees ervaringen van anderen
image

Meeste bedrijven vergunningloos

Veel paardenhouderijen hebben deze vergunning overigens (nog) niet. Als je hem niet bezit en wel nodig hebt dan kun je een flinke boete riskeren. Alle paardenhouders moeten nu eigenlijk uitzoeken of ze die vergunning nodig hebben en of ze hem wel aan kunnen vragen. Want er zijn ook een aantal die hem niet aan kunnen vragen omdat het "stikstofplafond" al bereikt is. Dan moet je weer een heel ander proces in waar een prijskaartje aanhangt. Om erachter te komen of je de vergunning nodig hebt moet er een Aerius berekening gemaakt worden. Hieruit komt naar voren hoeveel stikstofuitstoot een bedrijf veroorzaakt op verschillende Natura 2000 gebieden. Mount advies kan begeleiden in dit gehele proces. 

 

Tip: houdt onze nieuwspagina in de gaten, daar houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

image