Paddock & pasture paradise

Er komt steeds meer bewustzijn en aandacht voor de natuurlijke behoeftes van paarden in de hippische branche. Het is onmogelijk om in ons kikkerlandje op een natuurlijke wijze paarden te houden. Maar je kan wel het natuurlijke gedrag van een paard meer stimuleren door de huisvesting zo aan te passen dat ze onder andere meer moeten bewegen. Aanbieden van een groter aanbod voedsel op verschillende hoogtes en bodems met verschillende ondergronden zijn eigenschappen die horen bij een paddock & pasture paradise. De meeste paddock & pasture paradises zoals we die nu kennen bestaan uit een weide met daaromheen een zandpad. Dit zandpad oftewel de track dient altijd droog te blijven en voorkomt dat de weide wordt vertrapt of de paarden te veel gras eten. De paarden kunnen beschutting vinden in een schuilstal of groepshuisvesting aan de track, maar individuele stalling voor de nachten komt ook voor. Echter zijn er legio mogelijkheden om je terrein interessant in te richten voor het natuurlijk houden van paarden.

image

Realisatie van een paddock & pasture paradise - lagenbenadering

Er zijn veel verschillende manieren om een ontwerp te maken voor je paddock & pausture paradise, equihabitat of paardentuin. Er zijn inmiddels verschillende theorieën en gedachten over hoe je het beste ontwerp voor je paard kan maken. Veel mensen beginnen dan ook met een ontwerp maken en de diverse elementen aanleggen maar is dit wel de juiste weg?
 
Bij Mount advies pakken we het anders aan. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond zijn we gewend om hele nieuwbouwwijken te ontwerpen. Van nul af aan een hele stad ontwerpen daar komt wel het een en ander bij kijken. De eerste stap is altijd de ‘lagenbenadering’ en zo doen we dat ook voor een ontwerp voor een paddock paradise. Het principe van de lagenbenadering komt uit de ruimtelijke ordening waarbij wordt beoordeeld wat het landschap te bieden heeft.  Het landschap opgebouwd uit drie ‘lagen’:

  • ondergrond (water, bodem en het zich daarin aanwezige leven)
  • netwerken (alle vormen van zichtbare en onzichtbare infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen, wegen, elektriciteitsmasten)
  • occupatie (inrichting van steden en dorpen en gemaakt groen).

Een goede analyse met hulp van de lagenbenadering geeft een stevige basis voor een ontwerp.

image

Historische structuren

Het terugbrengen van de historische structuren staat met stip op nummer één in onze ontwerpen. Als er vroeger ergens een beekje stroomde dan zal deze plek altijd natter zijn. Door deze zaken uit de analyse te gebruiken en weer zo veel mogelijk terug te brengen, geeft dit een positieve bijdrage aan het functionele gebruik van het terrein. Vervolgens gaan we aan de slag met een SWOT-analyse. Hierin bekijken we wat de sterke en zwakke punten van het terrein zijn en waar kansen liggen en wat mogelijk voor problemen gaat zorgen. De sterke punten wil je behouden en met de zwakke moet je rekening houden of aanpassen. Alle risico’s waardoor je plan niet tot uitvoering zou komen brengen we in kaart. Hierdoor ontstaat een vlekkenplan en aan de hand van dit vlekkenplan kunnen we een paddock paradise gaan inrichten. Kortom, er gebeurt dus een hele hoop voordat wij beginnen met tekenen!

image

Vergunningen paddock & pasture paradise

Fijn, we hebben een ontwerp, maar hoe pak je dit aan bij gemeenten die nog niet bekend zijn met een paddock & pasture paradise? Wanneer je bij de gemeente vraagt of je dit aan mag leggen dan is de kans groot dat het niet mag. Dus is het zaak om alles uit elkaar te halen en los te toetsen voor een vergunning. Door het maken van een omgevingsscan kan bepaald worden wat wel en niet mag. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of voor de tracks, graafwerkzaamheden voor het aanleggen van een poel, het ophogen van de grond voor een (rol)heuvel of het planten van bomen vergunningen nodig zijn. Als je een gebied hebt waar je niet diep mag graven, dan kun je kiezen om daar een vergunning voor te vragen of de graafwerkzaamheden elders op je locatie in te delen. Meer weten over alles wat er bij een paddock paradise komt kijken? Lees dan ook eens onze blog hierover.

image