Vergunningsvrij bouwen

Er zijn landelijke regels voor het vergunningsvrij bouwen. Of je hiervoor in aanmerking komt is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid gebouwen die er al op je perceel staan en hoe groot het perceel is. Vaak is mantelzorg ook vergunningsvrij, maar als je al veel bijgebouwen hebt dan moet je dat wel vooraf checken. Om te weten of je een vergunning nodig hebt, kunnen wij een omgevingsscan uitvoeren.

image

Regels vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen geldt alleen bij aanbouw, uitbouw en bijgebouwen. Het gaat daarbij wel alleen om het oprichten van gebouwen. Een omheining of buitenbak valt niet binnen de regels van vergunningsvrij bouwen, al komt het wel vaak voor dat je hier geen vergunning voor nodig hebt. Wanneer je achtererf in het buitengebied groter is dan 300 m2 dan mag je voor maximaal 150 m2 bijbouwen. Houd er rekening mee dat ook de serre, carport of garage die je bijbouwt meetelt in dit aantal vierkante meters. Officieel is het zo dat je alleen binnen je woonbestemming vergunningsvrij mag bouwen. Wil jij weten of je vergunningsvrij mag bouwen en wat je allemaal mag neerzetten? Neem contact met ons op voor een passend en persoonlijk advies.

image