Landschappelijke inpassing

Wanneer je iets in het buitengebied wilt realiseren is het bijna altijd noodzakelijk om een landschappelijke inpassing te realiseren. Of dit nu een nevenactiviteit is bij een bedrijf, een omschakeling naar een andere functie of het bouwen van een Ruimte voor Ruimte woning.

 

Lees ervaringen van anderen
image

Landschappelijke inpassing bij ruimtelijke ontwikkeling

Met de landschappelijke inpassing wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe plannen ingepast worden in de groene en landelijke omgeving. Belangrijk is dat de gebouwen en het erf in de omgeving opgenomen worden. Wanneer je over meer grond beschikt moeten ook deze gronden in het plan meegenomen worden. Bij het opstellen hiervan is het belangrijk om rekening te houden met de beleidsregels van de gemeente en de aanwezige karakteristieke landschappelijke elementen en de stedenbouwkundige structuren van het landschap. Mount advies maakt samen met jou een plan dat aansluit bij jouw wensen en past binnen de beleidskaders.

image

Voorwaarden landschappelijke inpassing

Alle gemeenten hebben de voorwaarden voor de landschappelijke inpassing vastliggen in hun beleidsstukken. Deze voorwaarden zijn eigenlijk altijd gekoppeld aan de impact op de omgeving en maken gebruik van een drietrapsmodel. Zo hoef je bij kleine projecten met weinig impact alleen een erfbeplantingsplan aan te leveren. Bij wat grotere projecten dient een gehele landschappelijke inpassing te worden opgesteld en bij nog grotere plannen moet je ook kunnen aantonen dat het een kwaliteitsverbetering voor het landschap is.

image

Vast onderdeel ruimtelijke procedure

De landschappelijke inpassing is vaak een vast onderdeel van de ruimtelijke procedure die doorlopen moet worden om je plannen te kunnen realiseren. Voor ons is dit een standaard onderdeel wat wij graag voor je uitwerken.

image