Omgevingsscan

Bij Mount advies start het begin van een project met het huiswerk in de vorm van een omgevingsscan. Met dit voorwerk maken we een overzicht van de regels die voor jouw project gelden. Waarbij we kijken naar wat haalbaar is en wat niet, zodat we de afweging maken of we de plannen bij moeten schaven om het gerealiseerd te krijgen wanneer je een principeverzoek indient. Op deze manier zorgen we ervoor dat het plan de meeste kans van slagen heeft en positief bij de gemeente wordt ontvangen.  

Lees ervaringen van anderen
image

Eerste stap

De omgevingsscan is de eerste stap in de uitvoering van jouw project. Hierbij kijken we vooral naar de locatie, wat de huidige situatie is, welke vergunningen er al zijn en wat de plannen zijn. Aan de hand daarvan gaan we het bestemmingsplan toetsen en kijken wat er mag en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Hiervoor hoef je zeker niet altijd naar de gemeente als er bepaalde landelijke regels van toepassing zijn, waardoor je bijvoorbeeld vergunningsvrij kan bouwen. In de omgevingsscan maken we inzichtelijk welke ruimtelijke procedures nodig zijn om je plan te verwezenlijken.

Maatwerk

Soms zijn de mogelijkheden gunstig en kan je gelijk verdergaan met het aanvragen van de vergunningen of zit er in het bestemmingsplan een mogelijkheid om je project met een ruimtelijke procedure gerealiseerd te krijgen. Lukt dat niet dan gaan we verder zoeken binnen de visie van de gemeente. We onderzoeken of jouw wens om te vormen is en zo binnen de visie en het beleid van de gemeente past. Elke vraag, plan of wens is weer anders, daarom leveren wij altijd maatwerk. 

image