Buitenbak aanleggen regels en vergunningen

image

Buitenbak aanleggen: groot, groter, grootst

Een buitenbak aanleggen, of beter gezegd de regels om een buitenbak aan te leggen, kunnen soms behoorlijk frustrerend zijn als je niet direct de vergunning rond krijgt. In dit artikel legt Feije van Eijndhoven van Mount advies uit wat hier allemaal bij komt kijken in het geval van een professioneel paardenbedrijf of manege. Want waar we het vijftien jaar geleden nog normaal vonden om op een omgeploegd maisveld te rijden of de buitenbaan gewoon op een grasveldje uit te zetten, kunnen we ons daar nu niks meer bij voorstellen. De hele paardensport is geprofessionaliseerd en de eisen van ruiters ten aanzien van de bodems op een professionele accommodatie worden steeds groter.

 

Regels buitenbak aanleggen

Niet alleen voor wedstrijdaccommodaties is het belangrijk om goede bodems te hebben. Ook privé- en handelsstallen hebben de behoefte aan een professionele grotere buitenpiste en hierin wordt steeds meer geïnvesteerd. Maar hoe zorg je er nu voor dat ook jij een professionele buitenbak mag realiseren? Ten eerste is het goed om te weten dat iedere gemeente hiervoor zijn eigen regels hanteert. In sommige gevallen mag je een buitenpiste zonder vergunning aanleggen, maar dat is lang niet altijd het geval. Daarbij is het helaas ook nog zo dat de regels van de gemeenten tot op heden niet zijn ingespeeld op de enorme groei binnen de hippische sector.

 

Buitenbak zonder vergunning

Om te weten hoe de situatie er in jouw geval voor staat is het natuurlijk het makkelijkste om gelijk Mount advies in te schakelen die dit voor je uitzoekt en samen met jou een plan van aanpak opstelt. Voor professionele accommodaties met een (agrarische) bedrijfsbestemming mogen binnen het bouwvlak vaak meerdere buitenbakken gerealiseerd worden, omdat dit bestemd is om op te bouwen. In slechts een enkel geval wordt door de gemeente een restrictie opgenomen over het aantal buitenbakken. Dit zien we eigenlijk alleen binnen de bestemming ‘sport’ of ‘manege’. Afhankelijk van de opties van en rondom de buitenbaan is het niet altijd nodig om een vergunning aan te vragen als deze geheel binnen het bouwblok ligt.

 

Grote buitenpiste

We komen echter vaak op stallen die zelf al contact hebben gehad met de gemeente en te horen hebben gekregen dat ze een bak van 20 x 40 meter mogen neerleggen. Voor een professionele accommodatie is dit natuurlijk lang niet voldoende en ook de serieuzere hobbyruiter neigt eerder naar een rijbaan met een afmeting van 20 x 60. Dus wat moet je dan? Een grotere buitenpiste is in veel gevallen maatwerk. Na overleg met de gemeente is het mogelijk om een ruimtelijk procedure te doorlopen. Daarbij zijn twee opties van belang; namelijk wanneer de buitenbaan gedeeltelijk buiten je bouwblok moet komen of dat je hem er helemaal buiten wilt aanleggen.

image

Buitenbak gedeeltelijk buiten bouwblok

Wanneer je als paardenbedrijf je bak gedeeltelijk buiten je bouwblok wilt bouwen dan wordt dit nooit direct toegestaan. In sommige gemeenten is het mogelijk om met een vergunning een bak aan te leggen. Helaas zien we in de voorwaarden voor zo’n vergunningsaanvraag eigenlijk altijd dat de maximale maat dan alsnog 20 x 40 of heel soms 20 x 60 meter is. Met deze afmeting zijn veel hippische ondernemers echter niet geholpen en gaan we zoeken naar een andere oplossing.

 

Geen vergunning voor buitenbak mogelijk

Het kan echter ook voorkomen dat de buitenpiste niet in het bouwblok past en er ook geen mogelijkheid is om binnen het bestemmingsplan een vergunning aan te vragen of dat deze mogelijkheid beperkende factoren heeft. Op dat moment zijn er twee opties: het bestemmingsplan wijzigen of een uitgebreide omgevingsprocedure doorlopen. Beide zijn helaas lange procedures waar wel het een en ander bij komt kijken, maar daar kunnen we je uiteraard bij helpen.

 

Verschillende soorten buitenpistes

De ene buitenbaan is de andere niet. Zo is de een omgeven met een houten omheining waar de andere alleen een betonnen rand of laag wit hekje eromheen heeft staan. De andere buitenbak is helemaal omgeven door lichtmasten. En dan heb je nog de optie tot drainage en/of toplaag, waarvoor je mogelijk moet gaan graven. Deze opties hebben allemaal invloed op de aanvraag van de vergunning voor je buitenbaan en het kan dus handig zijn om vooraf uit te zoeken wat deze invloed in jouw geval betekent.

image

Checklist buitenbaan aanleggen

Om jezelf alvast voor te bereiden op het aanleggen op de buitenbaan kan je door het invullen van deze korte vragenlijst inzichtelijk krijgen wat je precies wil realiseren.

  • Waar wil je de buitenbaan?
  • Hoe groot moet hij worden?
  • Ligt hij binnen of (gedeeltelijk) buiten je bouwvlak?
  • Wanneer hij gedeeltelijk buiten je bouwvlak ligt, hoeveel oppervlak ligt er precies buiten?
  • Wil je spiegels en zo ja, hoeveel en hoe groot?
  • Wil je verlichting en zo ja, hoeveel palen, hoe hoog en met welke lichtsterkte?
  • Wil je er omheining omheen en zo ja, wat voor omheining en hoe hoog?
  • Welke bodem komt er in de bak en is hier drainage voor nodig?
  • Wat wordt de dikte van de toplaag van de bak en hoe diep gaat deze de bodem in?

Vervolgens is het zaak om te checken of dit mag en zo niet, wat ervoor nodig is om het toch voor elkaar te krijgen. Weet je niet goed hoe je dit aan moet pakken, welke regels er gelden of twijfel je of het wel realiseerbaar is? Neem dan vrijblijvend contact op met Feije van Eijndhoven en zij neemt alle zorgen voor je uit handen. Zij vindt voor iedere buitenbak een oplossing.

 

Bedrijfsmatig versus particulier

Dit artikel richt zich vooral op de mogelijkheden voor bedrijven. De regels voor bedrijven en particulieren kunnen behoorlijk van elkaar afwijken. In een volgend artikel komen de mogelijkheden voor hobbymatige buitenbakken aan bod. Kun je daar niet op wachten? Neem dan gerust contact op.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Expert en strategisch adviseur hippische ruimtelijke ordening