Waar te beginnen bij een bedrijfsuitbreiding?

Toen je begon op de huidige locatie was deze prima geschikt voor de (bedrijfs)activiteiten die je toen bedreef. Maar de tijd verandert en ook je bedrijf en dus wil je doorontwikkelen of groeien. Maar mogen jouw plannen wel zomaar worden uitgevoerd binnen het huidige beleid van de gemeente?

image

Eerste indruk

Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is door je nieuwe plannen goed op papier te zetten en deze naast de al verleende vergunningen te leggen. Check dus eerst welke bestaande vergunningen er al zijn en of deze eventueel toereikend zijn voor de uitbreidingen. Kijk hierbij ook gelijk of alle bouwwerken die er op dit moment zijn wel echt op je vergunning staan. Het kan zo zijn dat er voor een bepaald bouwwerk geen vergunning nodig was, maar controleer dit wel even. Wanneer jij een vergunning aan gaat vragen voor een nieuwe stal dan komen de eventueel illegale paddocks die buiten je bouwblok liggen namelijk ook in beeld. Dit is niet altijd iets waar je direct over nadenkt bij de realisatie van iets nieuws, maar voor je uitgangspositie is het wel belangrijk dat je al je zaakjes op orde hebt. Het maakt je eerste indruk bij een ambtenaar een stuk beter en dus ook de slagingskansen van de uitbreiding. Dit geldt niet alleen voor de bouwvergunning, maar ook voor de milieuvergunning of -melding en daar komt nu in veel gevallen ook de vergunning voor de Wet natuurbescherming bij.

 
Stikstofberekening bij bedrijfsuitbreiding

In de vergunningsaanvraag die je vervolgens gaat doen moet je dus zorgen dat je alles meeneemt. Staan de paddocks niet op je vergunning? Dan zal je deze in je nieuwe aanvraag mee moeten nemen anders kan de gemeente daar moeilijk over gaan doen. Je moet er simpelweg dus voor zorgen dat de situatie klopt. Ook als je meer paarden op je terrein wilt gaan houden dan moet je ervoor zorgen dat de dieraantallen kloppen met de milieumelding of -vergunning. Ga je meer paarden houden of heb je een verandering van de diercategorie en komen er paarden in plaats van pony’s? Dan moet je ook een nieuwe AERIUS-berekening laten maken om te checken of dit nog past binnen je vergunning. Zo niet, dan zul je een vergunning voor de Wet natuurbescherming moet aanvragen. Deze heb je tegenwoordig niet alleen nodig bij een stijging van de emissie tijdens het gebruik, maar ook tijdens de aanlegfase. Al plaats je alleen maar een hek of een loods waar geen stallen in komen, dan nog heb je voor deze aanleg een stikstofberekening nodig. Lees hierover ook onze blog over de verandering van het bouwbesluit.

image

Welke ruimtelijke procedures zijn nodig bij uitbreiding?

Het regelen van een vergunning is niet altijd een kwestie van het indienen van een aanvraag voor meer stallen. Jij moet een goed overzicht hebben dat je aan de gemeente kan voorleggen zodat ze snappen wat je precies wilt en welke consequenties dit heeft. Feije heeft jarenlange ervaring bij gemeentes en hierdoor weet ze precies hoe de vergunningsaanvragen binnenkomen en worden verwerkt. Voor een ambtenaar is al die paardentaal niet altijd makkelijk te beoordelen en dit kan ervoor zorgen dat deze aanvraag onder op de stapel komt te liggen.
 
Een heldere aanvraag die goed te beoordelen is zorgt dus voor een vlotter proces en meer succes op de beoogde vergunning. Om de huidige situatie goed op een rijtje te zetten, beginnen we altijd met een omgevingsscan. Waarbij wordt gekeken naar de locatie, recente situatie en vergunningen en de beoogde plannen. Aan de hand daarvan worden het bestemmingsplan, gemeentelijk beleid en de provinciale verordening getoetst en kijken we wat er mag en hoe we de plannen voor elkaar gaan krijgen. In deze scan maken we inzichtelijk welke ruimtelijke procedures nodig zijn om het plan te verwezenlijken en in sommige gevallen is het helemaal niet nodig om naar de gemeente te stappen en kan je gebruik maken van de landelijke regels omtrent vergunningsvrij bouwen.

 
Uitbreiding bedrijf en bestemmingsplan

Maar het zijn niet alleen vergunningen die je nodig hebt. Je project moet immers ook binnen het bestemmingsplan passen. Is dit niet het geval dan heb je verschillende mogelijkheden. Als je geluk hebt dan zit er een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan. Is dit niet het geval dan kan je een bestemmingsplanwijziging aanvragen om bijvoorbeeld het bouwblok te vergroten. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er heel veel gemeenten die geen bestemmingsplanwijziging meer in behandeling nemen. Hierdoor is het interessant om te bekijken of je een uitgebreide omgevingsprocedure kan doorlopen. Past je plan niet in deze procedure, dan zijn er nog landelijke afwijkingsregels waaraan de gemeente medewerking kan verlenen. Ambtenaren hebben hier nooit echt een voorkeur voor en zullen niet snel deze optie aandragen, maar Feije zet hem graag in als alternatieve optie om jouw plan te kunnen realiseren. Een afwijkingsmogelijkheid heeft dus altijd de voorkeur en anders gaan we onderzoeken hoe we jouw wens zo om kunnen vormen dat deze binnen de visie en het beleid van de gemeente past. Dit wordt allemaal omschreven in een principeverzoek waarin je aan de gemeente vraagt hoe ze tegenover jouw plannen staan en of ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Heb je hier een positief antwoord op, dan volgen vaak de procedures om het bestemmingsplan te wijzigen en vervolgens de aanvragen van de rest van de vergunningen.
 
De informatie uit dit artikel is gebaseerd op de huidige regelgeving. Aangezien de ontwikkelingen snel kunnen wijzigen, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Houd onze social media in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste updates.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Expert en strategisch adviseur hippische ruimtelijke ordening